Chủ nhật, ngày 26 tháng 01 năm 2020 Cập nhật dữ liệu

Tác phẩm:

Tác giả:

Chủ đề:Văn bản liên quan đến
Ngân hàng Ảnh, Video
Sở VH,TT & DL thành phố Cần Thơ

• Biểu ghi thứ 1
  - Tác phẩm: "35 NĂM , ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI"
  - Tác giả: TƯ LIỆU TRUNG TÂM VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
  - Chủ đề: "35 NĂM, ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI"
 » Tải về
  - Chú thích:

ĐỂ ĐỐI PHÓ , CUỐI THÁNG 11/1953 ĐƯỢC SỰ HẬU THUẨN CỦA MỸ , QUÂN PHÁP NHẢY DÙ XUỐNG ĐIỆN BIÊN PHỦ.

• Biểu ghi thứ 2
  - Tác phẩm: "35 NĂM , ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI"
  - Tác giả: TƯ LIỆU TRUNG TÂM VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
  - Chủ đề: ẢNH TƯ LIỆU
 » Tải về
  - Chú thích:

VỚI Ý ĐỒ BIẾN ĐIỆN BIÊN PHỦ THÀNH MỘT TẬP ĐOÀN CỨ ĐIỂM QUÂN SỰ "BẤT KHẢ XÂM PHẠM" ẢNH NAVA , CÔNHI VÀ ĐỜ CAXTORI BÀN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRẬN ĐỊA.

• Biểu ghi thứ 3
  - Tác phẩm: "35 NĂM , ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI"
  - Tác giả: TƯ LIỆU TRUNG TÂM VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
  - Chủ đề: ẢNH TƯ LIỆU
 » Tải về
  - Chú thích:

ÂM MƯU "ĐẶT BẨY"ĐỂ NHỬ VÀ "NGHIỀN NÁT"QUÂN CHỦ LỰC CỦA VIỆT MINH ! ẢNH TƯỚNG PHÁP XALĂNG VÀ NAVA.

• Biểu ghi thứ 4
  - Tác phẩm: "35 NĂM , ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI"
  - Tác giả: TƯ LIỆU TRUNG TÂM VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
  - Chủ đề: ẢNH TƯ LIỆU
 » Tải về
  - Chú thích:

XE TĂNG 18 TẤN ĐƯỢC THÁO RỜI , VẬN CHUYỄN BẰNG MÁY BAY LÊN ĐIÊN BIÊN PHỦ.

• Biểu ghi thứ 5
  - Tác phẩm: "35 NĂM , ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI"
  - Tác giả: TƯ LIỆU TRUNG TÂM VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
  - Chủ đề: ẢNH TƯ LIỆU
 » Tải về
  - Chú thích:

TƯỚNG PHÁP CÔNHI VÀ NAVA , LÊN KIỄM TRA CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CĂN CƯ ĐIỄM ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1953.

Có 1,330 biểu ghi /
CƠ SỞ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH VÀ VIDEO CLIP
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
--- *** ---
© Copyright: Nguyễn Thanh Nhã - Mobilephone: 0903.020.023 - Email: nha.tvct@gmail.com